YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Bilgi çağının en belirgin özelliği bilgiyi üretmek, dağıtmak ve doğru şekilde tüketmektir.

Gelişmiş modül içeriği ile OMIS Yönetim Bilgi Sistemi, Mali Hizmetler’den İnsan Kaynakları’na, Kültür ve Sosyal Hizmetler’den Hukuk İşleri’ne kadar belediyelerde verilen tüm hizmetlerin otomasyon üzerinden işlenmesine olanak tanımaktadır. Her türlü raporlamaya sağladığı olanakla, verilen hizmetlerin kalitesini arttırırken hizmetlerin sunumunu kolaylaştırmaktadır.

Tamamen parametrik olan sistemimiz süreç tabanlı olarak çalışır ve her türlü süreç optimizasyonuna entegre olabilir. Çok yönlü erişim olanağıyla kurum içinden yada kurum dışından kolayca sisteme erişim sağlayabilirsiniz. Sistemimiz dinamik bir menü ve masaüstü yapısına sahiptir. Kullanıcılar kendi menülerinden istedikleri ekranları masa üstlerine kısa yol olarak oluşturabilecek ve bu sayede menüler içerisinde kaybolmadan istenilen ekranlara hızlıca ulaşabileceklerdir.

MERNİS uygulama entegrasyonu sayesinde doğru verilere en hızlı şekilde erişim sağlayarak hatasız yeni siciller oluşturulması sağlanmaktadır. Sistemimiz Taşınır, Gelirler ve Sosyal Yardım modüllerinin muhasebe modülü ile entegrasyonu sayesinde yapılan yardımların, tahakkukların yada taşınırların otomatik muhasebeleştirilebilmesini sağlamaktadır. OMIS Yönetim Bilgi Sistemi, UAVT entagrasyonu sayesinde güncel bir adres havuzuna sahiptir. Bu adreslere ada, parsel, bina sınıfı, türü, kullanım şekli, fotoğraf gibi tanımlayıcı özellikler eklenebilmektedir.

Tüm modüllerde aynı adres havuzundan seçimler yapılmakta ve bu adres havuzundaki her bir adres OMIS Coğrafi Bilgi Sistemi ile entegre çalışabilmektedir. Bu adres yapısı sayesinde harita üzerinde mevcut beyan, sicil, borç, tahakkuk vb. bilgilere ulaşılabilmektedir. TAKBIS entegrasyonu sayesinde de mevcut adrese ait tapu bilgilerine ulaşılarak gerekli karşılaştırmalar yapılabilmektedir. Bahsedilen adres yapısıyla kurumların mevcut verilerinin düzene girmesi sağlanır gelir kayıp ve kaçakları en aza indirgenmiş olur. Evlendirme Modülü ile gelişmiş nikah randevu kayıt sistemi oluşturulmuş ve evlenecek çiftlerin istemesi halinde nikah tarihlerinin belediye sitesinde yayınlanmasına imkan tanınmıştır. Geliştirmiş olduğumuz Sms ve Mail entegrasyonu ile vatandaşıların, duyurular ve mesajlar ekranlarıyla da kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlayabilmekteyiz. Sistemimiz Hitap Entegrasyonu gibi öngörülmeksizin ortaya çıkan gelişmelere son derece rahat ve hızlı bir şekilde entegrasyon sağlayabilmektedir.

Yönetim Bilgi Sistemi Modülleri

Bilgi çağının en belirgin özelliği bilgiyi üretmek,
dağıtmak ve doğru şekilde tüketmektir.

OMIS | Yönetim Bilgi Sistemi

   COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

Şehri birde bizim gözümüzle görün…

Bilgiyi harita tabanı ile yönetmenizi sağlayan OMIS Coğrafi Bilgi Sistemi, konuma dayalı gözlemlerle elde edilen verilerin; toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütün halinde gerçekleştirmenizi sağlıyor. Sistemimiz, tamamen web tabanlı olarak HTML5 standartında geliştirilerek mobil cihazlarda herhangi bir ek kuruluma ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir. Artık veri girişleriniz internet üzerinden mobil platformlarda yapılabilmekte, böylece saha çalışmaları sırasında oluşan veriler anlık olarak sisteme işlenebilmektedir. Yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen imar, numarataj gibi planlama çalışmalarının yanında yol, su, kanalizasyon gibi mühendislik müdahaleleri ve belediyecilik hizmetlerinin planlanması, etaplaşması ve diğer hizmetlerle eş güdümünün sağlanması bakımlarından önemli bir yönetim aracıdır.

Tamamen parametrik olan sistemimiz süreç tabanlı olarak çalışır ve her türlü süreç optimizasyonuna entegre olabilir. Çok yönlü erişim olanağıyla kurum içinden yada kurum dışından kolayca sisteme erişim sağlayabilirsiniz. Sistemimiz dinamik bir menü ve masaüstü yapısına sahiptir. Kullanıcılar kendi menülerinden istedikleri ekranları masa üstlerine kısa yol olarak oluşturabilecek ve bu sayede menüler içerisinde kaybolmadan istenilen ekranlara hızlıca ulaşabileceklerdir.

Görüntü, ses ve resim gibi çoklu ortam araçlarının kullanılmasına teknolojik altyapısı sayesinde imkan tanıyan OMIS Coğrafi Bilgi Sistemi, farklı veri türleri ve farklı veri formatlarını bir araya getirerek geniş kapsamlı içerik oluşturulmasına katkıda bulunur. Kent Rehberi Modülü’nün mobil platformlarda kullanılabilmesi sayesinde vatandaşlar akıllı telefon ve tabletlerinden uygulamaya erişebilmekte ve rahatlıkla kullanabilmektedirler. Ayrıca Kent Rehberi için Kiosk uygulaması da mevcuttur. Bu sayede kurum kiosk cihazlarından kent rehberi yayını yapılabilmekte, istenilen veriler vatandaşlara ya da kurum çalışanlarına sunulabilmektedir.

Sistemimizin geliştirmiş olduğu E-İmar modülünün mobil desteği sayesinde her ortamdan güvenli bir şekilde veri girişi yapmak mümkün olmaktadır. OMIS Coğrafi Bilgi Sistemimizin yazılım altyapısında kullanılan yeni nesil web teknolojileri sayesinde MAKS entegrasyonunu rahatlıkla sağlayabilmekteyiz. Ayrıca girilen her tür veri kolayca entegre edilerek kent rehberinde görüntülenebilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemi Modülleri

Şehri birde bizim gözümüzle görün…

OMIS | Coğrafi Bilgi Sistemi

   ABONE YÖNETİM SİSTEMİ

OMIS Abone Yönetim Sistemi; Su, Elektrik ve Doğalgaz İdareleri ile bünyesinde su birimi bulunan Belediyelere yönelik geliştirilmiş olup tüm OMIS bileşenleri ile tam entegre çalışabilmektedir.

OMIS Abone Yönetim Sistemi; abone faturalarının oluşturulması, tahakkuk ve tahsilatlarının yapılması, tarifelerin yönetilebilmesi, kampanyaların yönetilebilmesi, borç ve icra takibinin yapılabilmesi, iş emirlerinin mobil ortamda gerçekleştirilmesi, endeks okuma işlemlerinin online ortamda mobil cihazlarla yapılabilmesi, Coğrafi Bilgi Sistemi’nin abone verileriyle sürekli güncelleştirilebilmesi ve şebeke altyapısının yönetilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Görüntü, ses ve resim gibi çoklu ortam araçlarının kullanılmasına teknolojik altyapısı sayesinde imkan tanıyan OMIS Coğrafi Bilgi Sistemi, farklı veri türleri ve farklı veri formatlarını bir araya getirerek geniş kapsamlı içerik oluşturulmasına katkıda bulunur. Kent Rehberi Modülü’nün mobil platformlarda kullanılabilmesi sayesinde vatandaşlar akıllı telefon ve tabletlerinden uygulamaya erişebilmekte ve rahatlıkla kullanabilmektedirler. Ayrıca Kent Rehberi için Kiosk uygulaması da mevcuttur. Bu sayede kurum kiosk cihazlarından kent rehberi yayını yapılabilmekte, istenilen veriler vatandaşlara ya da kurum çalışanlarına sunulabilmektedir.

İş süreç yönetim sistemiyle geliştirilen OMIS Abone Yönetim Sistemi, ile süreçler daha iyi gözlemlenerek en doğru analiz ve iyileştirmelerin yapılmasına olanak sağlayacaktır. OMIS bileşenleri ile tam entegre çalışan Abone Yönetim Sistemi, özellikle Coğrafi Bilgi Sistemi ile bir bütün olarak çalışmakta ve Lokasyon Zekası (Location Intelligence – LI) kullanılarak harita tabanlı birçok rapor alınabilmesi sağlamaktadır.


Teknoloji olarak avantajları

 • OMIS Abone Yönetim Sistemi, tamamen web tabanlı olduğu için, herhangi bir işletim sistemi veya kurulum gerektiren programa bağlı kalmadan her ortamda çalışabilecektir.
 • Uygulama sunucusu olarak birçok açık kaynak kodlu veya ticari uygulama desteklenmektedir. (Glassfish, Jboss, WebLogic, Adobe Jrun, Adobe Coldfusion)
 • Proje servis tabanlı mimari altyapısı ile yazılmıştır. Bu sayede farklı platformlarda çalışan sistemler ile entegreli performans kazanımı sağlanabilir bir sistem geliştirilmiştir.
 • OMIS altyapısında bulunan süreç motoru sayesinde OMIS Abone Yönetim Sistemi, süreç tabanlı olarak çalışabilmektedir. Proje içerisinde çizilen süreçler kolayca sisteme entegre edilebilmekte ve sistemin bu süreçler üzerinde çalışması sağlanabilmektedir.


Faydaları

 • İş emirlerinin online olarak üretilmesi ve sonuçlanması
 • Güncel ve hızlı veri aktarımının yapılması
 • Saha personelinin birbirleri ile mesajlaşabilmesi
 • Saha personelinin harita üzerinde online takip edilebilmesi
 • Saha personelinin iş emirlerini haritadan takip edebilmesi
 • İş emirlerinin ve durumlarının farklı renk ve sembollerle haritada belirtmesi
 • Saha personelinin iş emri lokasyonuna en uygun rotanın harita üzerinde çizilebilmesi
 • İş emrinin iş yükünün en az olduğu uygun personele yönlendirilmesi
 • İş emri raporlarının tematik haritada görüntülenmesi

Abone Yönetim Sistemi Modülleri

Abone Yönetim Sisteminin OMIS hali ile tanışın doğru kararı veren ilk siz olun...

OMIS | Abone Yönetim Sistemi

   ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ

Belgelerinizi daha güvenli bir ortamda dijital olarak arşivlemek, dosyalarınızı aranabilir hale getirmek ve anında ulaşmak istemez misiniz?

OMIS Elektronik Belge Yönetim Sistemi bu anlamda oluşturulmuş web tabanlı yeni nesil teknolojiler kullanılarak geliştirilmiş kullanıcı dostu arayüzlere sahip ve iş süreçlerine entegre olabilen bir sistemdir. Altyapısında bulunan İş Akış Sistemi sayesinde iş süreçleri bileşenleri ile tüm iş süreçleriniz otomatik olarak tanımlanır, operasyonel riskleriniz minimum düzeye indirilir. Geliştirilmiş yetenekleri ile tüm işlemlere ait bilgileri ve adımları ayrı ayrı izleyebilirsiniz. Grafiksel tasarım ara yüzü ile iş tanımları kolaylıkla yapılabilir. Bilgisayar ortamındaki her türlü veriyi (proje çizimleriniz, video, fotoğraf, ses) saklama ve yönetme imkanı sağlar.

Kullanıcı dostu ekran özellikleri ön plana alınarak hazırlanmış olan programın kullanımı son derece kolaydır. Üstün arama kriterleri ve raporlama seçenekleri ile verimliliğini, evrak takip hizmetinin gelişmişliği ile de güvenilirliğini ispatlamıştır. Sisteme kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak fiziki olarak yaptığınız bütün işlemleri online olarak yapmanızı sağlar. Gelen ve Giden Evrak defterlerini sayısal ortamda tutarak saniyeler içerisinde ulaşabilirsiniz.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Modülleri

Ürünümüz hakkında detaylı bilgi için, iletişim sayfamızda ki bilgiler ile bize ulaşabilir, sayfada ki form ile “ÜRÜN AÇIKLAMASI” dokümanımızı talep edebilirsiniz.

   E-İMZA

OMIS ile güvenilir bir kimliklendirme ve onay mekanizmasına sahip olabilirsiniz…

OMIS ile güvenilir bir kimliklendirme ve onay mekanizmasına sahip olabilirsiniz…Elektronik İmza Entegrasyonu kurum içi ve kurumlar arası belge transferi için yapılan bir çalışmadır. Kalemle imzaya göre, E-İMZA kolay ve hızlı atılır, notere ihtiyacı bitirir, afetlere karşı korumak kolaydır, kimin imzaladığı belli ve kesindir, prestij ve itibar sağlar, imza sahibinin kimliğini imzalanan veri ile ilişkilendirir ve imzalanan verinin değiştirilmediğini ispat eder. E-imzalanmış doküman tahrif edilemez. En önemlisi de E-İMZA kullanımı, fiziksel evrak üretimini ortadan kaldırarak tüm evrakların sadece elektronik ortamda oluşturulup dolaştırılabilemesini sağlamaktadır. Fotoğraf, ses saklama ve yönetme imkanı sağlar.

   ÇAĞRI MERKEZİ VE SÜPER HİZMETLER

Çağrı Merkezi, Süper Hizmet yada Beyaz Masa gibi birimler tarafından kullanılacak olan Çağrı Merkezi ve Süper Hizmet Modülü vatandaştan gelen İstek, Şikayet, Bilgi Edinme gibi taleplerin kayıt altına alınması ve takip edilebilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Vatandaşlara sunulan farklı yöntemlerle iletilen bildirimlerin tamamı ( bizzat gelerek, telefon ile arayarak, web sitesinden form doldurarak, kargo-posta yoluyla dilekçe göndererek, e-posta göndererek veya mobil uygulamalardan form doldurarak vb. ) tek sistemden yönetilir. Bu istek, şikayet yada bilgi edinme gibi başvurular ile ilgili gerçekleştirilecek işlemler manuel olarak sistemden yönlendirme işlemleri ile takip edilebileceği gibi iş akışlarına bağlanarak otomatik olarak da sistem tarafından yönetilebilir.

   ARŞİV

OMIS ile sistem üzerinde hiyerarşik klasör yapısı sağlayabilirsiniz.

OMIS Elektronik Belge Yönetim Sistemi, belgelerin kolay ulaşılabilir bilgi haline dönüşmesi ve hızlı dolaşımını sağlamak amacı ile Arşiv Modülünü kullanmaktadır. Ayrıca Arşiv Modülü ile elektronik ortamda iyi bir raporlama aracına sahip olmuş ve ne kadar evrak kapasiteniz olduğunu ölçebilme imkânı kazanmış olursunuz.

Klasör ve doküman bazlı güvenlik sistemi sağlamasının yanında tüm Microsoft Office programları ile doğrudan çalışabilmektedir. Evrakın her adımı ve döngüsü izlenebilir geçici ve kalıcı doküman kilitleme işlemi yapılabilmektedir. OMIS ile ayrıca versiyon kontrolü de yapılmakta, ilgi ve referans oluşturulmaktadır. Taslak / onay / yayın / arşiv süreç kontrolü bulunmaktadır. Alan bazında tablo görünümü oluşturulmakta ve yönetilmektedir. Standart format dönüşümü (PDF, HTML) sistem içinde sağlanmakta ve kelime arama (Full-Text Search) özelliğine sahiptir. Karakter Tanıma Sistemi (OCR) ile kolaylıkla entegre olabilir. Şablon ve indeks alanı tanımlamaları yapılarak elektronik arşivinizi oluşturma imkanı sağlamaktadır.

Belgelerinizi daha güvenli bir ortamda dijital olarak arşivlemek, dosyalarınızı aranabilir hale getirmek ve anında ulaşmak istemez misiniz?

OMIS | Elektronik Belge Yönetim Sistemi

   İŞ ZEKASI

İyi Bir Strateji, Doğru Karar ve Sağlam Bir Hamle için Doğru Çözüm: “İş Zekası”dır.

İş Zekası uygulamaları yerel yönetimlerin, geleceğe yönelik stratejilerinin başarısını artırmak için verinin toplanmasını, depolanmasını, analizini ve bu veriler ile planlama yapılmasını sağlayan dinamik raporlar bütünüdür. Hedefi yüksek performansa ulaşmak olan kurum ve kuruluşlar için bilgiye ulaşmak, ulaşılan bilgileri paylaşmak ve kullanabilmek hayati önem teşkil eder.

İş Zekası çözümleri kurum içindeki ve dışındaki verileri bir platformda toplayıp analiz etme yeteneğine sahip olup kurumların bilgiyi yönetebilmeleri ve bir değere dönüştürebilmelerine imkan tanır. İş Zekası uygulamaları sayesinde karar vericiler, stratejik ve operasyonel kararlarında daha hızlı ve doğru adım atabilmektedirler.


OMIS İş Zekası sayesinde veriye kolayca ulaşın, analiz edin ve hızlı karar verin.

OMIS İş Zekası, analize, raporlamaya, modellemeye, iş sonuçlarını daha iyi, daha hızlı, daha kolay anlamaya ve ileriye dönük tahminler yapmaya odaklı analitik iş çözümleri sunar. Maliyetlerin azalması, fırsatların fark edilmesi, sorunların çözülmesi, verimliliğin arttırılması gibi konulara ihtiyaç duyan kurumlar OMIS İş Zekası ile verileri bilgiye, bilgiyi yoruma, yorumu karara ve kararı eyleme dönüştürmeyi mümkün hale getirmiş olur.

İyi Bir Strateji, Doğru Karar ve Sağlam Bir Hamle için Doğru Çözüm: 'İş Zekası'dır.

OMIS | İş Zekası

   PORTAL

Sosyal Belediyecilik anlayışı yeniden şekilleniyor…

Yerel yönetimler teknolojinin sağladığı imkânlar sayesinde vatandaşlarına ihtiyaç duydukları hizmetleri zaman ve mekân sınırlaması olmadan online erişim kolaylığı sağlamak istemektedirler. Bu bağlamda tüm online işlemleri bir araya toplayan OMIS Portal ile vatandaşlar kendi kullanıcı adı ve parolalarıyla sisteme giriş yaparak belediyenin online olarak sağladığı tüm hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.

OMIS Portal sayesinde vatandaşlar sicillerini sorgulayabilir, belediyeye olan borçlarını öğrenebilir ve ödeyebilirler. İstek ve şikayetlerini online olarak kuruma iletebilir, e-imza ya da mobil imza kullanarak resmi evrak iletebilirler. Ayrıca istek veya şikayetlerinin durumunu da buradan takip edebilirler. Kent rehberi ile şehirde istedikleri yerin görüntüsüne, konum ve adres bilgilerine ulaşabilir, imar durumu sorgulayabilirler.

OMIS Portal, Kariyer Merkezi modülü sayesinde firmalar ile bireyler arasındaki iletişimi de sağlamaktadır. Firmalara ihtiyaç duydukları pozisyonlar için iş ilanları verebilme olanağı sağlayan Kariyer Merkezi, vatandaşlara da öz geçmişleri oluşturma ve ilan veren firmalara iş başvurusunda bulanabilme kolaylığı sunar.

Sosyal Hizmetler platformunu da vatandaşlara online olarak açan OMIS Portal ile vatandaşlar sosyal yardım merkezine internet üzerinden başvurabilmekte, gezi ve seminerlere katılım başvurusunu gerçekleştirebilmekte, tüm başvurularının sonuçlarını da yine bu noktadan takip edebilmektedir.

Pazar Yeri satışı ve takibi ile Kurban Yeri satışı ve takibi de yine OMIS Portal üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Kroki üzerinden gerçekleştirilen satışların ödemesi de yine aynı noktadan kredi kartı ile yapılabilmekte. Ayrıca ruhsat başvuruları online olarak yapılabilmekte, resmi evraklar e-imza yada mobil imza ile online olarak gönderilebilmektedir. Yine ruhsat başvurularının sonucu bu noktadan takip edilebilmektedir.

Taranan kurum arşivine de yetki dahilinde OMIS Portal üzerinden ulaşılabilmektedir. Vatandaşlar kuruma gelmeden incelemek istedikleri dokümanlar için online olarak talepte bulunarak, arşiv yetkilileri tarafından onay verilen dokümanları internet üzerinden inceleyebilmektedirler.

Portal Hizmet Modülleri

Sosyal Belediyecilik anlayışı yeniden şekilleniyor…

OMIS | Portal

   MOBİL

Verilerinize yer, mekan ve zaman sınırlaması olmadan ulaşmak istemez misiniz?

Bilgi ve iletişim çağının teknoloji tabanlı kentsel yönetim sürecindeki en önemli uygulaması mobil belediyeciliktir. Bu anlamda OMIS Mobil kamu kurumlarının sunmuş olduğu birçok hizmeti daha hızlı ve pratik bir şekilde vatandaşlarına ulaştırabilmelerini sağlar.

Yöneticiler için doğru karar alabilmenin en temel unsuru doğru bilgiye istenilen zamanda ulaşmaktır. İşte bu gereksinim ile ortaya çıkan OMIS Mobil, karar vericilerin daha hızlı karar almalarını ve kurumlarını her an kontrol altında tutabilmelerini sağlamaktadır.Çözümümüz, rol tabanlı yetkilendirme sistemine sahiptir. Bu şekilde kurum yöneticileri, aynı uygulama üzerinden yönetimsel verilere ve raporlara anında erişim sağlayabilmektedirler.


Siz Belediye’ye değil, Belediye size gelsin...

Vatandaşlar, internet uyumlu cep telefonu ve diğer mobil aygıtlarda çalışabilen OMIS Mobil ile tüm süreçleri cebinden yönetebiliyor. Uygulama ile belediyeye ait tüm tahsilât bilgileri (borç sorgulama ve ödeme), tahakkuk bilgileri, personel işlemleri, resimli şikayet mesajı gönderme ve takibinin yapılması, ilçe rehberi, kültürel ve sanatsal etkinlikler, gelirler ve giderler gibi bir çok interaktif işlemi anlık olarak takip edip işlem yapabilmektedirler. Grafik tabanlı raporlama seçenekleriyle zenginleştirilen OMIS Mobil ile zaman ve mekân kavramı olmadan belediye işlemleri yönetilebiliyor.


Faydaları

 • Her an her yerde anında bilgiye ulaşma imkanı verir
 • Verimliliği doğrudan artırmaya yardımcı olur
 • Pratik, hızlı ve akıcıdır
 • Vatandaşa belediye hizmetlerine zahmetsizce ulaşma imkanı sunar
 • Belediye hizmetlerini kolay ve hızlı duyurulmasını sağlar
 • İş gücü, zaman ve personel maliyetinden tasarruf sağlar
 • Yöneticilerin sahada ihtiyaçları olan bilgiye doğrudan ulaşmasını sağlar


Öne Çıkan Teknik Özellikler

 • iOS ve Android platformlarını destekler
 • Sezgisel tasarıma uygun ekranlarıyla kullanıcı dostudur
 • SSL, VPN gibi güvenlik katmanlarını destekler
 • Şık, özelleştirilebilir ve kolay kullanılabilir bir arayüze sahiptir
 • Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilir
 • Kurumların mevcut sistemleri ile tam entegre olabilir

Verilerinize yer, mekan ve zaman sınırlaması olmadan ulaşmak istemez misiniz?

OMIS | Mobil