SİSTEM YÖNETİMİ ÇÖZÜM VE HİZMETLER

TAŞINIR SAYIM SİSTEMİ

Sistemin temel amacı, kurum bünyesinde bulunan demirbaşların sayılmasını, tanımlanmasını ve takip edilmesini sağlamaktır. Kurumda bulunan taşınırların belirlenmesi, yazılım aracılığı ile tanımlanarak barkodlanması, otomasyon sistemi ile entegre edilmesi ve sayılarak kontrolünün sağlanması hedeflenmektedir.

Taşınır Sayım Sistemi bileşenleri şunlardır;

El terminali, Mobil Yazıcı, Taşınır Sayım Yazılımı, Yönetim Bilgi Sistemi Entegrasyonu

El terminali gayet hafiftir. Resim çekme, wireless ve GPRS bağlantısı özellikleri mevcuttur. Mobil yazıcı ile bluetooth üzerinden bağlantı kurar.

Mobil yazıcı omuza asılarak gayet rahat bir şekilde kullanılabilir. Diğer mobil cihazların tersine termal baskı özelliği mevcuttur ve basılan etiketin yazısı silinmez.

El terminali yazılımı, sayım ve kontol işlemleri için en kullanışlı olacak şekilde tasarlanıp geliştirilmiştir. Bu yazılım sayesinde taşınırlar sayılırken lokasyon ve zimmet bilgileri anında girilebilmekte, taşınırın resmi de çekilip kayıt üzerine eklenebilmektedir.

Yönetim Bilgi Sistemi entegrasyonu sayesinde sayılan taşınır bilgileri web servisler üzerinden otomatik olarak otomasyona aktarılır ve taşınır modülü içerisinde kullanılır. Böylece taşınırın daimi olarak takibi ve kontrolü sağlanabilmektedir.

VERİ TABANI YÖNETİM BAKIMI

VERİLERİNİZ DOĞRU YÖNETİLİYOR MU?

Günümüzde hızla büyüyen verilerin sağlıklı ve güvenle yönetilmesi çok önemli hususlardır. Kurumların her türlü bilgilerini depolayan veritabanlarının ciddi bir bakıma, doğru şartlarda yönetime ve uzmanlar tarafından sağlanan desteğe ihtiyacı vardır. Veritabanı performansının yüksek seviyelerde olması, kaynakların daha etkin kullanılması, ciddi bir güvenlik ve yedekleme politikasının olması önem arz etmektedir.

BİZ NELER YAPIYORUZ?

 • 7/24 Yerinde ve Uzaktan Destek
 • Veritabanı Kurulumu
 • Veritabanı Sunucusu İşletim Sistemi Kurulumu
 • Veritabanı Sürüm Yükseltme
 • Veritabanı Yamalarının Uygulanması
 • Veritabanı Kurtarma İşlemleri
 • Veritabanı Sunucu Değişikliği
 • Veritabanı Donanım Yeterliliği ve İhtiyaçlarının Raporlanması
 • Veritabanı Modelleme Çalışmaları
 • Farklı Veritabanlarından Data Aktarımı
 • SGL İyileştirme Çalışmaları
 • Performans İyileştirme Çalışmaları
 • Veritabanı Sistemini İzleme
 • Erken Uyarı Sistemlerinin Devreye Alınması
 • Bakım Çalışmaları
 • Yedekleme Politikalarının Oluşturulması
 • Güvenlik Politikalarının Oluşturulması
 • Data Guard Kurulumu ve Yönetimi
 • Grid Kurulumu ve Yönetimi
 • Real Application Cluster Kurulumu ve Yönetimi

DONANIM VE NETWORK HİZMETLERİ

 • Server – Sunucu Çözümleri
 • Veri Depolama Çözümleri
 • Veri Yedekleme Çözümleri
 • Sanallaştırma Çözümleri
 • Felaket Kurtarım Çözümleri

VARLIK YÖNETİM SİSTEMİ

 • Varlık getirisinin artması.
 • Maliyetlerin ve riskin azalması.
 • Verimin artması.
 • Varlıklara ilişkin karar almanın iyileştirilmesi.
 • Varlıkların hizmet sağlama yanıt hızının ve gelirlerinin artırılması.
 • Mevzuat uyumluluğu girişimlerine olanak sağlanması.
 • Toplam sahip olma maliyetinin düşürülmesi

KURUMSAL HİZMETLER

ARŞİV TARAMA HİZMETİ

Kurum arşivinizin fiziksel düzenlemesi, taranması, indexlenmesi ve Doküman Yönetim Sistemi’ne aktarılarak sayısallaştırılmasını profesyonel olarak sağlanmaktadır.

NUMARATAJ VE GELİR ARTIRICI SAHA ÇALIŞMALARI

Numarataj çalışması ile mekansal verilerin güncellenmesi ve kayıp kaçakların tespiti için profesyonel saha çalışmaları organize ediyoruz. Saha çalışmaları mobil cihazlarla online/offline GPS verileri kullanılarak gerçekleştirilir ve daha güvenli, daha kesin sonuçlar alabilmenizi sağlar.